deconstantize

文字列から右端のセグメントを削除(deconstantize)

適応バージョン

 • 1.0.0
 • 1.1.0
 • 1.1.1
 • 1.1.6
 • 1.2.0
 • 1.2.6
 • 2.0.0
 • 2.0.1
 • 2.0.3
 • 2.1.0
 • 2.2.1
 • 2.3.2
 • 2.3.8
 • 3.0.0
 • 3.0.5
 • 3.0.7
 • 3.0.9
 • 3.1.0
 • 3.2.3
 • 3.2.8
 • 3.2.13
 • 4.0.0
 • 4.1.0
 • 4.2.1

説明

文字列から右端のセグメントを削除する

使い方

文字列.deconstantize()

'Net::HTTP'.deconstantize
# "Net"
'::Net::HTTP'.deconstantize
# "::Net"
'String'.deconstantize
# ""
'::String'.deconstantize
# ""
''.deconstantize
# ""

ソースコード

ソースコード検索