Railsドキュメント

奇数偶数で処理を変える

適応バージョン

説明

奇数と偶数で処理を変える

使い方

cycle(値 [, ..])

補足

奇数、偶数でclass名を変える

<ul>
<% @pages.each do |i| %>
  <li class="<%= cycle("even", "odd") %>">
    <% i %>
  </li%>
<% end %>
</ul>
# <ul>
# <li class="even">page内容1</li>
# <li class="odd">page内容2</li>
# <li class="even">page内容3</li>
# </ul>

ソースコード